FN's verdensmål

Sengeverden planter et træ, for hver solgte SÖVNN seng

Vi er dybt forpligtede til bæredygtighed hos Sengeverden. En af vores stoltheder er vores initiativ med at plante et træ for hver solgte SÖVNN seng. Træer spiller en afgørende rolle i at bevare økosystemer, opretholde biodiversitet og reducere atmosfærisk CO2. Ved at plante træer går vi aktivt ind for at støtte bæredygtigt skovbrug og bekæmpe tabet af naturlige levesteder.
Det er vores måde at bidrage til FN's verdensmål. Når du vælger en SÖVNN seng, bliver du en vigtig del af vores fælles indsats for at bevare vores planet. Din støtte er afgørende og gør en positiv forskel.

Mål nr. 13: Klimaindsats

Sengeverden tror på, at handling er nøglen til at bekæmpe klimaforandringer og beskytte vores planet.

For hver solgte SÖVNN seng, planter vi et træ. Træer er naturens eget værn mod klimaforandringer, og ved at plante dem skaber vi en positiv indvirkning på vores globale miljø.

Hvert træ er et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. De absorberer CO2, renser luften og er med til at opretholde en sund økologi. Ved at kombinere bæredygtig produktion med træplantning skaber vi en synergi, der ikke blot reducerer vores klimaaftryk, men også aktivt bidrager til at bevare og beskytte vores planet.

Mål nr. 6: Rent vand og sanitet

Hos Sengeverden har vi valgt en konkret måde at støtte dette verdensmål på.

Træer er naturlige filtre, der hjælper med at rense og bevare vores grundvand. Derudover bidrager de til at opretholde et sundt økosystem omkring vandkilderne.

Ved at plante et træ for hver solgte SÖVNN seng, bidrager vi til bevarelsen af vores grundvand og skaber et sundere miljø for kommende generationer. Sammen skaber vi en positiv indvirkning på verdens vandkredsløb og arbejder mod en fremtid, hvor rent vand og sanitet er tilgængelige for alle.

Mål nr. 15: Livet på land

Gennem træernes rødder og træværk skaber de stabilitet og beskytter mod erosion, mens de samtidig skaber skjul og næring til et utal af arter. Deres grønne blade og nåle arbejder som naturlige filtre, renser luften for CO2 og giver os den livsvigtige ilt, vi indånder.

Endnu mere betydningsfuldt er træernes evne til at absorbere CO2, en afgørende faktor i kampen mod klimaforandringer. Denne handling hjælper med at stabilisere vores klima og bevare balancen i vores planetariske system.

Ved at plante træer går vi aktivt ind for at styrke biodiversiteten, skabe sunde og varierede levesteder og bidrage til en mere bæredygtig fremtid for os alle.

Bestil en ny seng, og vi planter et nyt træ i naturen

Hver gang du køber en ny seng fra SÖVNN, planter vi et nyt træ i den danske natur i samarbejde med skovrejsnings NGOén Growing Trees Network. Træet står i en Stats Folkeskov, der plantes og plejes i fremtiden af Naturstyrelsen .På den måde kan vi sammen passe på og bidrage til den danske natur og dyrelivet.